09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת

ספר הגגות

מה זאת בכלל בנייה ירוקה?

בנייה ירוקה מכוונת ליצור סביבת מגורים בריאה, נוחה וזולה תוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים ובאיכות הסביבה.

בנייה ירוקה באה לידי ביטוי בשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ובחומרים ממוחזרים ותכנון שיאפשר חיסכון מקסימלי באנרגיה.

היא מיושמת משלב התכנון המוקדם, דרך הבנייה, משך חיי המבנה והמשתמשים בו ועד לסוף השימוש ומחזור מקסימלי שלו.

גישה זו נועדה להשפיע הן על הדיירים המשתמשים בבתים והן על הקבלנים הבונים אותם, על ידי הקטנת צריכת המשאבים ושיפור תנאי המגורים בבתים.

 

מה הנקודות שיש להתייחס אליהן להשגת בנייה ירוקה?

  • בידוד תרמייעיל של הגג, הקירות והחלונות.
  • ניצול מסה תרמית ובידוד תרמילחיסכון באנרגיה לצורך חימום או קירור.
  • תכנון יעיל וחסכוני של השטח בבית וניצולו.
  • תכנון נבון של צורת הבית וכיוון העמדתו לניצול של אור טבעי, אוורור טבעי ואנרגיית השמש.
  • מיקום הבית ותכנון הפיתוח והנוף סביבו באופן שיאפשר ניצול מרבי של מי נגר עילי להשקיה או להחדרה למי התהום ויבטיח שילובו בנוף, תוך מזעור היקף עבודות העפר.
  • שימוש באביזרים חוסכי מים ואנרגיה. שימוש במקורות אנרגיה נקיים (רוח, שמש).
  • חומרי בנייה שייצורם דורש מעט אנרגיה.
  • חומרי בנייה מתכלים או שניתנים למחזור, או שכוללים מרכיבים ממוחזרים.
  • שימוש בחומרי בנייה מקומיים.
  • חומרי בנייה בעלי תוחלת חיים ארוכה יותר שעלות תחזוקתם נמוכה.