09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת

מפת תהליך בנייה

מפת תהליך בנייה

תהליך הבנייה בבנייה מתקדמת דומה לבנייה בבלוקים רק מהיר יותר.
הטבלאות כאן מסבירות את סדר התהליכים וקנה מידה עקרוני של לוח זמנים.
בלחיצה על הנושאים ניתן לקבל הסבר על כל שלב.

תכנון והיתר

12

היתר

בחירת אדריכל 1

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב הבית וההתאמה שלו לצרכי המשתמש כך שחשוב שתאהבו את הסגנון והגישה שלו. חשוב להבין שהאדריכל אחראי על פי חוקי התכנון והבנייה גם על הגשת ההיתר, אישור האכלוס ועוד בירוקרטיות רבות ולכן יש יתרון בבחירת אדריכל שמכיר את הועדה המקומית.

קרא עוד

תוכניות עבודה

בחירת אדריכל 2

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד

הזמנת שלד Btek

בחירת אדריכל 3

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד
11

אישורים ויועצים

בחירת אדריכל 2

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד

בחירת קבלן

בחירת אדריכל 5

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד
10

הגשה לועדה ורישוי

בחירת אדריכל 6

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד

מכרז קבלנים

בחירת אדריכל 7

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד
9

הגשה לועדה ורישוי

כתבי כמויות

בחירת אדריכל 8

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד

בחירת מפקח

בחירת אדריכל 9

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד
8

הגשה לועדה ורישוי

בחירת אדריכל 10

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד

תקציב סופי

בחירת אדריכל 11

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד

בחירת חומרים

בחירת אדריכל 12

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד
7

הגשה לועדה ורישוי

בחירת אדריכל 13

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד

הצעת מחיר Btek לשלד

בחירת אדריכל 14

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד
6

גרמושקה

בחירת אדריכל 15

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד

אומדן תקציב שני

בחירת אדריכל 16

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד
5

תוכניות אדריכליות

בחירת אדריכל 17

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד
4

תוכניות אדריכליות

בחירת אדריכל 18

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד
3

פרוגרמה

בחירת אדריכל 19

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד
2

תיק מידע

בחירת אדריכל 20

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד
חודש 1

בחירת אדריכל

בחירת אדריכל 21

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד

אומדן תקציב ראשוני

בחירת אדריכל 22

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד

תכנון והיתר

6

מטבח

בחירת אדריכל 50

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד

השלמות ומסירה

בחירת אדריכל 51

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד
5

כלים סניטריים

בחירת אדריכל 40

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד

חלונות ודלתות

בחירת אדריכל 41

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד

פיתוח חוץ ופרגולות

בחירת אדריכל 42

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד
4

חיפוי פנים בידוד וצבע

בחירת אדריכל 30

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד

ריצופים

בחירת אדריכל 31

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד

טיח חוץ

בחירת אדריכל 32

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד
3

חיפוי חוץ

בחירת אדריכל 26

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד

מערכות

בחירת אדריכל 27

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד

איטומים

בחירת אדריכל 28

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד
2

שלד

בחירת אדריכל 25

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד
חודש 1

ביסוס ותשתיות

בחירת אדריכל 23

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד

מודל ביטק ותכנון מפורט

בחירת אדריכל 24

האדריכל הוא אחראי העל של בניית הבית והוא ילווה אותכם מהכנת הפרוגרמה בפגישה הראשונה ועד לחנוכת הבית. הוא אחראי על עיצוב

קרא עוד