09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת

תקנים

תקנים לעמידות באש – קיר פלדה של מייטק בחיפויים שונים:

 

סיווג הפלדה

דרישות התקן הישראלי לתגובות בשריפה של חומרי בניה מעוגנים בתקנים
אלו:

1. ת”י 921 – תגובות בשרפה של חומרי בנייה – דרישות.

2. ת”י 755 – תגובות בשרפה של חומרי בנייה – שיטות בדיקה וסיווג.

ע”פ ת”י 755 סעיף 2.3.1.1 א. הסיווג שלד פלדה בשריפה הוא VI.4.4 שהוא
הסיווג המקסימאלי הניתן לחומרי בניה.

ת”י 921 מעמיד דרישות שונות לעמידות באש של אלמנטי בניה. הדרישה
המקסימאלית בתקן זה היא של VI.4.4 שהוא למעשה הסיווג של שלד הפלדה של
מייטק.

מכאן שקונסטרוקציית מייטק עומדת בדרישות ת”י 921 בסיווג מקסימאלי.

עמידות באש (זמן מילוט)

הדרישה לעמידות באש או זמן המילוט נקבע ע”י כיבוי אש ויועץ הבטיחות.

בד”כ הדרישה לבניה צמודת קרקע הוא 30-45 דקות.

לחומרי חיפוי שונים זמן מילוט שונה.

זמן זה נקבע ע”י בדיקה במכון התקנים.

דוחו”ת אלו ניתן להשיג מספקי החיפוי השונים או ממייטק.

בד”כ הספקים והיצרנים מפרסמים את דו”ח העמידות בשריפה באתר שלהם
באינטרנט.

אינג’ אילן רביב (רישוי מס’: 22977)

 

תקנים למבנים עם שלד פלדה

ת”י 2262 : בתי קבע מתועשים למגורים.

ת”י 1556 : גגות קלים.

ת”י 412 : עומסים במבנים – עומסים אופייניים.

ת”י 414 : עומסים אופייניים בבניינים – עומס רוח.

ת”י 413: עמידות ברעידות אדמה

ת”י 921 (1+2 ): תגובות בשריפה של חומרי בנייה: דרישות כלליות
ודרישות לבניני מגורים

ת”י 755 : תגובות בשריפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה וסיווג

ת”י 4030 : ארגזי רוח ופרטי גמר בגגות משופעים

ת”י 1045 (1): בידוד תרמי של בניינים : בתי מגורים

ת”י 1004 (1): בידוד אקוסטי בבניני מגורים

 

תקני גגות

ת”י 1556 : גגות קלים.

ת”י 412 : עומסים במבנים – עומסים אופייניים.

ת”י 414 : עומסים אופייניים בבניינים – עומס רוח.

ת”י 921 : תגובות בשריפה של חומרי בנייה.

ת”י 755 : תגובות בשריפה של חומרי בניה שיטות בדיקה וסיווג.