09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
לקוחות ממליצים

מכתב המלצה לחברת מייטק (2018) משפ' דורון – אלפי מנשה

אנו מודים לחברת מייטק על ההמלצה שלכם לבצע את הפרויקט עם חברת פלס שבבעלות אורון ועידו.

מצ"ב קובץ הערכה לפרויקט שבוצע ע"י חברת פלס.

אנא העבירו מייל זה לידיעת המנכ"ל אילן רביב, שפגש אותנו לפני הפרויקט וכמו כן לרונית, למהנדסת דניאל, לעמוס, ולכל הצוות המקצועי המצוין שלכם שהיה מעורב בפרויקט ועבד מול אורון ועידו בנושא השלד של מייטק.

המעורבות של מייטק בייעוץ טרם הפרויקט והסטנדרטים הגבוהים שלכם נתנו לנו את הביטחון לצאת בדרך זו ובבחירה של ביצוע הפרויקט בבנייה מתקדמת של מייטק.

אנו מודים לכם מאוד על הליווי במהלך הפרויקט.

תודה רבה!!!!

אורלי וברוך דורון – אלפי מנשה