09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
בעלי מקצוע

לורון כץ

אדריכל בנייה מתקדמת

אדריכל: לורון כץ | איזור: כל הארץ | טלפון: 054-4717202 | אימייל: laurent@laurentkatz.com

ליווי אדריכלי משלבי תכנון רעיוני ועד מסירת הפרויקט.

הכנת תכניות, מסמכים ונספחים לבקשה להיתר בניה. (כולל טיפול מול היועצים ורשויות – משרד הבריאות ורישוי עסקים).

הכנת תכניות ורשימות למרכז תוך התקדמות בתכנון המבנה. תיאום מערכות ויועצים