09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

אהוד שדי חמד

תוספת קומה בשדי חמד של הקבלן אהוד בהר שנבנתה ב 2010.

הרכבת השלד: בי.טק