09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

אלקטריון נעורים

האנגר ומשרדים של חברת אלקטריון בנעורים.

קבלן מבצע – אלמנט

הרכבת השלד: בי.טק

אדריכלות – לילך צוריאל