09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

בית באלוני אבא

בית דו קומתי שנבנה ב 2016 עם חלל סלון שחולק לשתי קומות כשנתיים לאחר האכלוס.

אדריכלותמיכל מירון-בדש
קבלן מבצע – אפי פריס