09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

בית בבאר מילכה

בית דו קומתי שנבנה ב- 2014.

קבלן מבצע – בנייה עצמית