09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

בית בגני יוחנן

בית בגני יוחנן, 184 מ"ר שנבנה ב-2021 עם אפיון אקוסטי גבוה וחיפוי בריקים בשיטה האוסטרלית.

הרכבת השלד: בי.טק

אדריכלות – נאוה פריאל
קבלן מבצעא.ו. אלרום בניה בע"מ