09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

בית דו קומתי בכפר סבא

פרויקט בית דו דומתי כ 240 מ"ר. נבנה ב 2017.

קבלן מבצע – בנייה עצמית