09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

בית בסלעית

בית קומה אחת בסלעית כ 160 מ"ר. נבנה ב 2018.

הפרוייקט: בית קומה אחת כ 160 מ"ר.

אדריכלות – דוד קוהאן
קבלן מבצעפרדי רביד