09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

בית בסלעית

בית בסלעית נבנה ב 2018.

פרויקט: בית שתי קומות 160 מ"ר

אדריכלות – דוד קוהאן
קבלן מבצעפרדי רביד