09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

בית בסלעית

בית דו קומתי בסלעית. נבנה ב 2017.

אדריכלות – דוד קוהאן
קבלן מבצעפרדי רביד