09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

בית בפרדס חנה

נבנה ב-2020

קבלן מבצע: עלירם – ערן גיל בר

אדריכלות – שרון איגר
קבלן מבצע – בי.טק