09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

בית ספר אוסטרובסקי ברעננה

פרויקט חיפוי קירות חיצוניים והוספת אלמנטים בבית ספר אוסטרובסקי ברעננה שבוצע ב 2015.

קבלן מבצעגיא ידיד