09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

גגות לתחנות דלק

העבודה בפלדה בתחנות דלק בעייתית בגלל האיסור לרתך בשטחן.

אנחנו פותרים אותה בקלות בשימוש בברגים בלבד.