09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

גג לבית פרטי בגבעת הראל

דוגמה לגג שנבנה על הקרקע והונף למקום.

שיטה זאת חוסכת זמן עבודה רב והיא התמחות שלנו.

אגד 'מייטק אטיק' שלנו אפשר גם ליצור חלל בגג שישמש בעתיד כקומת מגורים.