09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

גג ליקב אחיה

גג יקב אחיה שנבנה ב 2007.

אחת הנפות הגג הראשונות בישראל.

גג בגודל 625 מ"ר הונף למקומו מהקרקע.