09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

גג למגרש כדורסל

גג מגרש כדורסל שנבנה ב 2018.

תכנון וייצור של המבנה כולו סופק על ידינו.