09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

גג למעבר סחורות עופר

גג למבנה בידוק במעבר סחורות עופר בביטוניה שנבנה ב 2012.

1,200 מ"ר גג שנבנה כולו, כולל החיפוי, בשלושה חלקים על הקרקע והונף למקום.

ההנפה הגדולה הייתה של 700 מ"ר.

בניית הגג כולו ארכה 6 ימים.