09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

גג למעבר סחורות תרקומיה

גג למעבר סחורות תרקומיה. נבנה ב 2022.

פרויקט – סככת בידוק כ-1,000 מ"ר.