09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

גג מוסך שיא בנתניה

גג מוסך שיא בנתניה שנבנה ב 2012.

1,200 מ"ר גג ללא תמיכות במרכז.

נבנה בחלקים על הקרקע והונף למקום.