09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

גג משרדי יורו ישראל נתיבות

גג למבנה המשרדים של יורו ישראל בנתיבות שנבנה ב 2009.

גג של 700 מ"ר שנבנה רובו בתוך הקומה השנייה והונף מתוכה והיתרה הונפה מהחנייה על הקרקע.