09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

גג ספריה במכבים

גג קשתי לספרייה בישוב מכבים.

נבנה ב 2010.