09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

גג עם כיפה בית כנסת ברעננה

גג 700 מ"ר לבית כנסת ברעננה עם כיפה.

מציג יכולות וירטואוזיות של פרופיל האולטרה ספאן של מייטק.