09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

מג'דל שאמס

תוספת קומה מני רבות במג'דל שאמס שנבנתה ב 2020.

מג'דל הייתה מראשוני הישובים שגילו את יתרונות הבנייה המתקדמת ובמשך כמעט עשרים שנה נבנו בה תוספות בנייה רבות שלנו.

הרכבת השלד: בי.טק