09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

מחסן לוגיסטי בכיסרא

הרכבת השלד: בי.טק