09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

מפעל הארגז בתימורים

חיפוי חיצוני להסתרת תעלות המיזוג במפעל הארגז בתימורים שבוצע ב 2015.

קבלן מבצע – גג העולם