09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

נוטלי חיפה

גג לקומת משרדים של חברת נוטלי בצ'ק פוסט שנבנה ב 2018.

בגלל מצוקת מקום נבנה הגג כולו על גג שכן והונף משם למקום.

ההנפה התבצעה בלילה בגלל הצורך להשתמש בחנייה של המבנה השכן.