09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

ספורטן באר שבע

מבנה מנהלה וחוגים לספורטן שנבנה עבור עיריית באר שבע ב- 2019.

אדריכלות – גלי יבגי סיטון
קבלן מבצעא.ו. אלרום בניה בע"מ