09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

קפריסין

קפריסין היא בתחום הזיכיון שלנו ממיטק ובמשך השנים סופקו אליה פרוייקטים של גגות ומבנים שתוכננו, יוצרו ונשלחו מהארץ וגם זכו לליווי של הביצוע.

דוגמה ליכולת שלנו לתת פתרונות יעילים ואיכותיים לפרויקטים בכל מקום בעולם.

הרכבת השלד: בי.טק