09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

רשות הטבע והגנים

מבנים לרשות הטבע והגנים בחוף דור.

חנות ומרכז מידע עם מרפסת תצפית.

מלתחות ומחסנים לוגיסטיים עם גינה על הגג.

נבנו ב 2018.

מנהל פויקט: שאולי סנרוף

הרכבת השלד: בי.טק

אדריכלותרונן ארמן
קבלן מבצע – חמודי חוואשי