09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

כפר אדומים

תוספת קומה בנופי פרת שנבנתה ב-2020 על ידי אסף גינזבורג עם חיפוי אבן שהותאם לחיפוי המקורי.

הרכבת השלד: בי.טק