09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

אשל סלעית

תוספת קומה בסלעית, עם מרפסות זיזיות.

עבודה מורכבת שביצע פרדי רביד ב 2019.

הרכבת השלד: בי.טק