09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

אלוף דוד ברמת חן

תוספת קומה ברמת חן נבנתה ב- 2019. היא כולל חיזוק מבנה ותקרת ביניים.

הרכבת השלד: בי.טק