09-8943999 מבני פלדה בטכנולוגיה מתקדמת
פרוייקטים

תוספת שתי קומות בקריית אונו

תוספת שתי קומות בקריית אונו כ 200 מ נבנתה ב 2020

שלד: בי.טק

אדריכלותשמעון יבגי